آزمايشگاه مركزي دانشگاه اصفهان با هدف كاربرد بهينه دستگاههاي تحقيقاتي در زمينه هاي مختلف آموزشي و پژوهشي دانشگاه و خدمات رساني به موسسات خارج از دانشگاه در ارديبهشت ماه سال 1382 تاسيس گرديد.
آمار بازدید از سایت

بازدید امروز:127
بازدید ماه جاری:4368
بازدید سال جاری:4368
قابل توجه کليه مراکز آموزشي، پژوهشي، تحقيقاتي و صنعتي:

روند بازديد هاي عمومي _ گروهي از آزمايشگاه مرکزي به شرح ذيل مي باشد.

1- ارائه درخواست کتبي از سوي مرکز متقاضي به دفتر آزمايشگاه مرکزي.

2- موافقت مديريت آزمايشگاه مرکزي.

3- اطلاع رساني دفتر آزمايشگاه به مرکز متقاضي.

 

4- زمان بازديد هاي عمومي صرفا سه شنبه ها از ساعت 9 لغايت 11 مي باشد.

 در طول بازديد کارشناسان توضيحات لازم جهت آشنايي مختصر بازديد کنندگان با کاربرد و نحوه عملکرد دستگاهها را بيان مي کنند.